CPM - Całkowita przemiana materii

Do obliczenia całkowitego zapotrzebowania na energię musisz znać swoje PPM oraz określić, jak wysoka jest Twoja aktywność fizyczna, tzw. współczynnik PAL. Wyróżniamy aktywność niską (1,40-1,69), umiarkowaną (1,70-1,99), wysoką (2,0-2,40).

Wzór Harrisa-Benedicta

CPM [kcal] = PPM * PAL
PPM – podstawowa przemiana materii [kcal]
PAL – współczynnik aktywności PAL
Kalkulator