VAI - Visceral Adiposity Index - Wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej

VAI jest nowym wskaźnikiem, który jest przydatny w ocenie ewentualnej dysfunkcji wisceralnej tkanki tłuszczowej (ang. visceral adipose dysfunction – VAD) oraz służy do oceny ryzyka kardiometabolicznego. Aby wyliczyć VAI, potrzebne są BMI, obwód talii (ang. waist circumference – WC) oraz badania biochemiczne, takie jak zawartość cholesterolu HDL we krwi i stężenie trójglicerydów (TG).

Wskaźnik ten jest szczególnie zalecany dla: osób z BMI <40 kg/m2, pacjentów z podejrzeniem zespołu metabolicznego, kobiet z PCOS, pacjentów z dysfunkcją gruczołu tarczowego, akromegalią, hiperprolaktynemią.

Nie zaleca się stosować wskaźnika w przypadku wieku poniżej 16 r.ż., obwisłego brzucha, otyłości olbrzymiej, ostrej hipertrójglicerydemii.

Wzór

Dla kobiet:

\( VAI = (\frac{ WC }{ 36,58 + (1,89 * BMI ) }) * (\frac{ TG [mmol/l] }{ 0,81 }) * (\frac{ 1,52 }{ HDL [mmol/l]}) \)

 

Dla mężczyzn:

\( VAI = (\frac{ WC }{ 39,68 + (1,88 * BMI ) }) * (\frac{ TG [mmol/l] }{ 1,03 }) * (\frac{ 1,31 }{ HDL [mmol/l]}) \)
HDL – zawartość cholesterolu HDL we krwi
TG – stężenie trójglicerydów
WC – obwód talii [cm]
BMI – Wskaźnik masy ciała

 

Interpretacja wyniku

Proponowane punkty odcięcia dla VAI wskazujące na brak dysfunkcji tkanki tłuszczowej (wg Amata et al.):
Wiek Punkty odcięcia dla VAI
brak ATD łagodne ATD średnie ATD ostre ATD
< 30 ≤ 2,52 2,53 - 2,58 2,59 - 2,73 > 2,73
≥ 30 i < 42 ≤ 2,23 2,24 - 2,53 2,54 - 3,12 > 3,12
≥ 42 i < 52 ≤ 1,92 1,93 - 2,16 2,17 - 2,77 > 2,77
≥ 52 i < 66 ≤ 1,93 1,94 - 2,32 2,32 - 3,25 > 3,25
≥ 66 ≤ 2,00 2,01 - 2,41 2,42 - 3,17 > 3,17
Kalkulator